Medlemsbladet Hjernecella

Hjernecella er Norsk forening for slagrammedes medlemsblad og utkommer med 4 nummer i året. Bladet inneholder faste spalter som leder, redaktør, likepersonsspalte, artikler innsendt fra lokallagene, fagartikler og informasjon om hovedstyret og lokallagene samt kryssord laget til oss i hver utgave.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Hjernecella.

Bli medlem

Artikler til Hjernecella sendes til fungerende redaktør Bjørn Bakken, Flatåsen 3, 1440 Drøbak.

Mobil: 901 44 031  email:bakke.bj@gmail.com

Siste frist for artikler til utgave 2-2019 er 10.mai 2019.

Tidligere utgaver som kan leses (trykk på nr du vil lese):

Trykk her nr 3-2018

TRYKK HER nr 4-2018