Likepersonsarbeid

Likepersoner er medmennesker som vet hvor skoen trykker. De har kommet videre i egen prosess og deler sine erfaringer som slagoverlevende eller pårørende for å støtte de som har kommet i samme situasjon.

Vi holder jevnlig likepersonskurs, der deltagerne diskuterer rolleforståelse og blir kjent med verktøy som gir trygghet i møte med mennesker.

Foreningens sentrale likepersonsutvalg kan kontaktes på e-post og telefon (se oversikt i ramme på denne siden).

Send gjerne inn spørsmål til likepersonspalten vår ved å benytte vår e-postadresse likepersonsansvarlig@gmail.com

 

Likepersonsansvarlig Ann Kunish

… kan kontaktes personlig på telefon eller epost:

tlf 92469395

likepersonsansvarlig@gmail.com


 

Anne-Sofie Bergersen

Slagrammet i 2007. Telefon 920 31 372. E-post: anne-sb2@online.no  

Øystein Haugan

Slagrammet i 2011. Telefon: 911 10 110. E-post: oha.augan@gmail.com.

Ingrid Ungar

Slagrammet i 1991. Telefon: 980 41 215. E-post: ingridungar@hotmail.com.