Likepersonsarbeid

Å være en likeperson er å være et medmenneske og en som vet ”hvor skoen trykker”. Å hjelpe mennesker som har det tøft etter et hjerneslag er viktig – både for deg og den du hjelper. Å være en god samtalepartner og et medmenneske for andre slagrammede er godt likemannsarbeid og verdsettes høyt av både mottaker og giver. En likeperson som selv har erfaring med eget slag sitter inne med verdifulle tips og råd som kan gis bort og tas imot.

Foreningens sentrale likepersonsutvalg kan kontaktes på e-post og telefon (se oversikt i ramme på denne siden).

Likevel må det sies at likepersonen er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en erfaren formidler av kunnskap om det å leve med hjerneslag.

Send gjerne inn spørsmål til likepersonspalten vår ved å benytte vår e-postadresse likemann@ slagrammede.org  

 

Likepersonutvalget sentralt

… kan kontaktes personlig på mail og telefon eller via vår felles e-mailadresse  likemann@slagrammede.org


 

Anne-Sofie Bergersen

Slagrammet i 2007. Telefon 920 31 372. E-post: anne-sb2@online.no  

Øystein Haugan

Slagrammet i 2011. Telefon: 911 10 110. E-post: oha.augan@gmail.com.

Ingrid Ungar

Slagrammet i 1991. Telefon: 980 41 215. E-post: ingridungar@hotmail.com.